ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE - L'avenir énergétique du bâti existant bruxellois : entre préservation et performance - 11/12/2014 - (Page 78)

ON LINE ERFGOED BRUSSEL - STUDIEDAG - 11/12/2014 IEDER ZIJN HUIS, RENOVATIE VAN EEN SOCIALE WOONTOREN CHARLOTTE NYS ORIGIN ARCHITECTURE & ENGINEERING HET RENOVATIEPROJECT VAN DE SOCIALE WOONTOREN 'IEDER ZIJN HUIS' BEANTWOORDT AAN DE HUIDIGE NORMEN OP HET GEBIED VAN ISOLATIE, COMFORT, BRANDVEILIGHEID, AKOESTIEK EN VEILIGHEID, EN HOUDT TEGELIJK REKENING MET DE KWALITEITEN VAN HET GEBOUW, ZIJN PLAN EN ORGANISATIE, VORMGEVING EN ARCHITECTURALE LOGICA. DE AANGEWENDE MIDDELEN EN DE RESULTATEN VAN DEZE GROOTSCHALIGE OPERATIE, WAARBIJ OOK PROBLEMEN INZAKE HUISVESTING, ECONOMIE, ENERGIE EN ERFGOED KWAMEN KIJKEN, WORDEN IN DEZE BIJDRAGE VOORGESTELD. Hier volgt de presentatie van het renovatieproject van de sociale woontoren 'Ieder Zijn Huis' te Evere. Via Beliris heeft de federale overheid het initiatief genomen om dit gebouw te renoveren. Beliris heeft het algemeen bouwprogramma vastgelegd, met als belangrijk uitgangspunt dat de woningen dienden te beantwoorden aan de huidige regelgeving, meer in het bijzonder aan de EBP wetgeving. Dit diende te gebeuren met het nodige respect voor en/of het behoud van de kwaliteiten van dit erfgoed. Voor dit project werd het bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Gent, de bouwfysica en akoestiek werden bestudeerd door Daidalos Peutz, de technieken werden bestudeerd door Marcq en Roba en de stabiliteit en architectuur door Origin. België heeft een bijzonder rijk en uitgebreid patrimonium op het vlak van sociale huisvesting. De sociale woningbouw heeft een actieve rol gespeeld in de geschiedenis van onze Belgische architectuur. Hierboven twee tuinwijken (afb. 1 en 2) en twee woontorens (afb. 3 en 4). Dit recent patrimonium werd gebouwd tussen de jaren 1920 en de jaren 1970. De moeilijkheid met deze woningen is dat ze meestal niet beantwoorden aan de huidige comfortvereisten of de EPB-wetgeving. Vaak bevindt dit erfgoed zich in een erbarmelijke toestand. Het is meestal niet beschermd, met als gevolg dat dit waardevol patrimonium dreigt verloren te gaan. Terug naar 'Ieder Zijn Huis': de toren bevindt zich in Evere. Typerend aan dit gebouw is dat de toren lang, smal en hoog is: 9 m breed, 90 m lang en 50 m hoog. In 1954 kreeg Willy Van Der Meeren de ontwerpopdracht van burgemeester Franz Guillaume, een socialist die erg geïnteresseerd was in dit type van woningen. In eerste instantie had men Le Corbusier gevraagd om deze woontoren te bouwen. Toen die de opdracht weigerde, kwam Guillaume bij Willy Van Der Meeren terecht. Er waren twee aanbestedingsronden, omwille van een te 78 | Ieder Zijn Huis, renovatie van een sociale woontoren hoge prijs. In 1959 startten de werken en in 1961 werd het gebouw opgeleverd. WILLY VAN DER MEEREN EN ZIJN CONSTRUCTIEPRINCIPES Willy Van Der Meeren werd geboren in 1923 en overleed in 2002. Hij genoot een opleiding als architect in de modernistische architectuurschool La Cambre. Van Der Meeren is vooral bekend omwille van het CECA-huis, dat hij samen met Leon Palm ontwierp als oplossing voor het nijpende woontekort in die periode. Het betrof een goedkope arbeiderswoning met doorgedreven gebruik van modulering en standaardisatie. Verder dient Van Der Meeren ook gezien te worden als een totaalontwerper. Voorafgaand aan de bespreking van de renovatie, is het belangrijk om de kwaliteiten van dit gebouw te identificeren en te erkennen. De kwaliteiten zijn hier gegroepeerd in acht thema's.

Table des matières de la publication ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE - L'avenir énergétique du bâti existant bruxellois : entre préservation et performance - 11/12/2014

SOMMAIRE
ÉDITORIAL
MOT D'ACCUEIL
MOT D'INTRODUCTION
QUELLES EXIGENCES PEB EN RÉNOVATION ?
BOUWKUNDIG ERFGOED EN ENERGIEPRESTATIE: VERZOENBARE UITDAGINGEN?
FORMES URBAINES, TYPOLOGIE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTI ANCIEN BRUXELLOIS
DE BESCHERMDE HUIZEN VAN DE TUINWIJK LE LOGIS - FLORÉAL AANPASSINGEN AAN DE HUIDIGE ENERGIEEN COMFORTBEHOEFTEN
FINANCIËLE IMPACT VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN LE LOGIS - FLORÉAL
ANALYSE DES INCERTITUDES SUR DES SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES DE LOGEMENTS ANCIENS CAS D’UN IMMEUBLE ET D’UNE MAISON EN RÉGION PARISIENNE
RISICO-ANALYSE VAN DE TOEPASSING VAN BINNENISOLATIE IN HISTORISCHE GEBOUWEN: CASE STUDY, DE VOORMALIGE VEEARTSENIJSCHOOL TE ANDERLECHT
IEDER ZIJN HUIS, RENOVATIE VAN EEN SOCIALE WOONTOREN
LA TOUR BRUNFAUT PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE DÉFINITION DES ENJEUX D’UNE RÉHABILITATION
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS DES PROJETS PLAGE PLAN LOCAL D’ACTIONS POUR LA GESTION ÉNERGÉTIQUE
LA CONTRIBUTION DU LABORATOIRE RÉNOVATION DU CSTC À L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
RÉNOVATION DURABLE DE LA MAISON BRUXELLOISE : UN DÉFI POUR LES ARTISANS DU BÂTIMENT
CONCLUSION
COLOPHON

ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE - L'avenir énergétique du bâti existant bruxellois : entre préservation et performance - 11/12/2014

http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSELS_URBAN_DEVELOPMENT/The_energy_future_of_existing_buildings_in_Brussels-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSEL_STEDELIJKE_ONTWIKKELING/De_energietoekomst_van_de_Brusselse_gebouwen-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUXELLES_DEVELOPPEMENT_URBAIN/L_avenir_energetique_du_bati_existant_bruxellois-11_12_2014
https://www.nxtbookmedia.com