ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE - L'avenir énergétique du bâti existant bruxellois : entre préservation et performance - 11/12/2014 - (Page 50)

ON LINE ERFGOED BRUSSEL - STUDIEDAG - 11/12/2014 FINANCIËLE IMPACT VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN LE LOGIS-FLORÉAL JONATHAN FRONHOFFS CENERGIE CVBA TWEE HUIZEN VAN DE TUINWIJK LE LOGIS-FLORÉAL WERDEN DOORGELICHT. DE GEGEVENS DIE HIERBIJ AAN HET LICHT KWAMEN, WERDEN GEËXTRAPOLEERD EN IN EEN MODEL GEGOTEN OM ZE OP ANDERE GEBOUWEN VAN DE TUINWIJK TE KUNNEN TOEPASSEN. ER WERD EEN HIËRARCHIE VAN INGREPEN OPGESTELD IN FUNCTIE VAN HUN IMPACT OP HET ENERGIEVERBRUIK EN VAN HUN TERUGVERDIENTIJD. Voor die studie werden twee gebouwen geauditeerd: een driegevelwoning in de Kruisbooglaan en een tweegevelwoning in de Ibissenstraat, om nadien maatregelen te extrapoleren naar het geheel van de tuinwijk. De maatregelen passen uiteraard in het beheersplan; de link wordt dus gelegd tussen audit en beheersplan. Het traject van de ventilatiebuis, bijvoorbeeld, staat duidelijk aangeduid: door het dak of eventueel door de zijgevels, in bepaalde kleuren. Eerst worden alle verliezen doorheen de gebouwschil en de eigenschappen van elke woning geanalyseerd (afb. 1 en 2). Het dak van de woning in de Ibissenstraat is niet geïsoleerd, 75% van het energieverlies gebeurt door het dak. In de Kruisbooglaan is het omgekeerde het geval: het dak is er wél geïsoleerd en daar stellen we vast dat een groot aandeel van de verliezen door de gevels gaat. Het gaat hier over een driegevelwoning; het is dus logisch dat er proportioneel meer verlies door de gevel gaat (afb. 3, 4 en 5). Afb. 1 Ibissenstraat 5 in WatermaalBosvoorde (A. de Ville de Goyet, 2015 © GOB). Afb. 2 Kruisbooglaan 34 in WatermaalBosvoorde (A. de Ville de Goyet, 2015 © GOB). Ibissenstraat 5 Kruisbooglaan 34 Verwarmde 190 m² 137 m² Volume 338 m³ 475 m³ circa 1930 circa 1930 / / Bouwjaar Laatste grondige renovatie Afb. 3 Bestudeerde woningen (© Cenergie). 50 | Financiële impact van energiebesparende maatregelen in Le Logis - Floréal

Table des matières de la publication ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE - L'avenir énergétique du bâti existant bruxellois : entre préservation et performance - 11/12/2014

SOMMAIRE
ÉDITORIAL
MOT D'ACCUEIL
MOT D'INTRODUCTION
QUELLES EXIGENCES PEB EN RÉNOVATION ?
BOUWKUNDIG ERFGOED EN ENERGIEPRESTATIE: VERZOENBARE UITDAGINGEN?
FORMES URBAINES, TYPOLOGIE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTI ANCIEN BRUXELLOIS
DE BESCHERMDE HUIZEN VAN DE TUINWIJK LE LOGIS - FLORÉAL AANPASSINGEN AAN DE HUIDIGE ENERGIEEN COMFORTBEHOEFTEN
FINANCIËLE IMPACT VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN LE LOGIS - FLORÉAL
ANALYSE DES INCERTITUDES SUR DES SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES DE LOGEMENTS ANCIENS CAS D’UN IMMEUBLE ET D’UNE MAISON EN RÉGION PARISIENNE
RISICO-ANALYSE VAN DE TOEPASSING VAN BINNENISOLATIE IN HISTORISCHE GEBOUWEN: CASE STUDY, DE VOORMALIGE VEEARTSENIJSCHOOL TE ANDERLECHT
IEDER ZIJN HUIS, RENOVATIE VAN EEN SOCIALE WOONTOREN
LA TOUR BRUNFAUT PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE DÉFINITION DES ENJEUX D’UNE RÉHABILITATION
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS DES PROJETS PLAGE PLAN LOCAL D’ACTIONS POUR LA GESTION ÉNERGÉTIQUE
LA CONTRIBUTION DU LABORATOIRE RÉNOVATION DU CSTC À L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
RÉNOVATION DURABLE DE LA MAISON BRUXELLOISE : UN DÉFI POUR LES ARTISANS DU BÂTIMENT
CONCLUSION
COLOPHON

ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE - L'avenir énergétique du bâti existant bruxellois : entre préservation et performance - 11/12/2014

http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSELS_URBAN_DEVELOPMENT/The_energy_future_of_existing_buildings_in_Brussels-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSEL_STEDELIJKE_ONTWIKKELING/De_energietoekomst_van_de_Brusselse_gebouwen-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUXELLES_DEVELOPPEMENT_URBAIN/L_avenir_energetique_du_bati_existant_bruxellois-11_12_2014
https://www.nxtbookmedia.com