ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE - L'avenir énergétique du bâti existant bruxellois : entre préservation et performance - 11/12/2014 - (Page 38)

ON LINE ERFGOED BRUSSEL - STUDIEDAG - 11/12/2014 DE BESCHERMDE HUIZEN VAN DE TUINWIJK LE LOGIS - FLORÉAL AANPASSINGEN AAN DE HUIDIGE ENERGIEEN COMFORTBEHOEFTEN GUIDO STEGEN ARCHITECT, ARCHITECTENVENNOOTSCHAP ARSIS BVBA LE LOGIS - FLORÉAL IS EEN TUINWIJK DIE ONS EEN INTERESSANT INSTRUMENT TOONT OM DE CULTURELE WAARDEN EN DE ENERGETISCHE NODEN TE COMBINEREN. TWEE ASPECTEN ZULLEN HIER AAN BOD KOMEN: ENERZIJDS HET BEHEERSPLAN, ANDERZIJDS HET FINANCIËLE ASPECT VAN DE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. HET OPTIMALISEREN VAN ENERGIEPRESTATIE VAN BESCHERMD ERFGOED: EEN OEFENING MET IMPACT De titel van deze uiteenzetting of interventie luidt: 'Aanpassing aan de huidige energie- en comfortbehoeften'. Het woord 'behoeften' is bewust gekozen, en niet 'normen'. Door middel van erfgoedconforme energiemaatregelen, tracht het Beheersplan voor Erfgoed van de tuinwijk Le Logis - Floréal optimaal te voldoen aan de behoefte aan zuinig energieverbruik. 'Optimaliseren' is hier op zijn plaats: het is een evenwichtsoefening tussen erfgoedbelang, kostprijs en prestatie. Om ervoor te zorgen dat binnen een beperkte tijdshorizon (20 à 25 jaar) een maximale energiebesparing wordt gerealiseerd, speelt de verhouding tussen investering en energieprestatie een sleutelrol. Binnen een beperkte tijd moeten de financiële middelen gevonden en geïnvesteerd worden om de energieperformantie van de meeste huizen te verbeteren. Alleen dan kan binnen die termijn de grootste globale energiebesparing worden gerealiseerd. De tuinwijk Le Logis - Floréal is groot. Het is één geheel van twee tuinwijken, gelegen in de Brusselse 20ste-eeuwse gordel, op zes à zeven kilometer van het centrum van de stad. In het Brusselse Gewest zijn er vandaag ongeveer 540.000 woningen, waarvan (slechts) ± 8% sociale huisvesting (afb. 1). Tussen 1920 en 1940 werden er in de Brusselse gemeenten ongeveer 125.000 woningen gebouwd, waarvan 9.000 sociale woningen. 4.000 daarvan zijn van het type van minder dan drie bouwlagen, zoals de 1.060 beschermde huizen van Le Logis - Floréal. Ik wil met deze cijfers een idee 38 | De beschermde huizen van de tuinwijk Le Logis - Floréal geven van de draagwijdte die de conclusies van het beheersplan kunnen hebben. Ongeveer 4.000 sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn morfologisch en technisch vergelijkbaar met de beschermde huizen van Le Logis en Floréal, zonder te spreken van alle niet-sociale woningen van hetzelfde type (ongeveer 40.000). Afbeelding 2 toont de huizen die in de regeringsbesluiten van 15/02/2001 en 06/12/20071 zijn beschermd als deel van de tuinwijken 'als geheel'. Van deze huizen is alleen de zogenaamde buitenschil beschermd: gevels, daken, buitenschrijnwerkerij... Kortom, alles wat van buitenaf zichtbaar is. De eengezinswoningen zijn op die afbeelding 2 in het rood aangeduid, de duplex woningen in het oranje, en de lage appartementsgebouwen in het blauw. Binnen de site, afgebakend met een zwarte lijn, zijn er nog vele

Table des matières de la publication ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE - L'avenir énergétique du bâti existant bruxellois : entre préservation et performance - 11/12/2014

SOMMAIRE
ÉDITORIAL
MOT D'ACCUEIL
MOT D'INTRODUCTION
QUELLES EXIGENCES PEB EN RÉNOVATION ?
BOUWKUNDIG ERFGOED EN ENERGIEPRESTATIE: VERZOENBARE UITDAGINGEN?
FORMES URBAINES, TYPOLOGIE ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU BÂTI ANCIEN BRUXELLOIS
DE BESCHERMDE HUIZEN VAN DE TUINWIJK LE LOGIS - FLORÉAL AANPASSINGEN AAN DE HUIDIGE ENERGIEEN COMFORTBEHOEFTEN
FINANCIËLE IMPACT VAN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN IN LE LOGIS - FLORÉAL
ANALYSE DES INCERTITUDES SUR DES SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES DE LOGEMENTS ANCIENS CAS D’UN IMMEUBLE ET D’UNE MAISON EN RÉGION PARISIENNE
RISICO-ANALYSE VAN DE TOEPASSING VAN BINNENISOLATIE IN HISTORISCHE GEBOUWEN: CASE STUDY, DE VOORMALIGE VEEARTSENIJSCHOOL TE ANDERLECHT
IEDER ZIJN HUIS, RENOVATIE VAN EEN SOCIALE WOONTOREN
LA TOUR BRUNFAUT PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE DÉFINITION DES ENJEUX D’UNE RÉHABILITATION
PRÉSENTATION ET RÉSULTATS DES PROJETS PLAGE PLAN LOCAL D’ACTIONS POUR LA GESTION ÉNERGÉTIQUE
LA CONTRIBUTION DU LABORATOIRE RÉNOVATION DU CSTC À L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE
RÉNOVATION DURABLE DE LA MAISON BRUXELLOISE : UN DÉFI POUR LES ARTISANS DU BÂTIMENT
CONCLUSION
COLOPHON

ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE - L'avenir énergétique du bâti existant bruxellois : entre préservation et performance - 11/12/2014

http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSELS_URBAN_DEVELOPMENT/The_energy_future_of_existing_buildings_in_Brussels-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUSSEL_STEDELIJKE_ONTWIKKELING/De_energietoekomst_van_de_Brusselse_gebouwen-11_12_2014
http://www.nxtbook.fr/newpress/BRUXELLES_DEVELOPPEMENT_URBAIN/L_avenir_energetique_du_bati_existant_bruxellois-11_12_2014
https://www.nxtbookmedia.com