Dans cette parution

Aller directement à la page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125
Partager

Vous souhaitez partager cet article avec votre communauté en ligne?

Ajouter à del.icio.us Ajouter à Digg Ajouter à Google Bookmarks shareLinkedin

DE ENERGIETOEKOMST VAN DE BRUSSELSE GEBOUWEN: TUSSEN BEWAREN EN PRESTEREN

In 1969 sluit de veeartsenijschool zich aan bij de universiteit van Luik. Met de jaren verhuizen diverse onderdelen van de school langzamerhand naar de campus in Luik, tot uiteindelijk in 1991 de site geheel wordt verlaten. In 1999 werd de gemeente Anderlecht eigenaar van het administratieve gebouw aan de straatzijde. Ondertussen waren, op 22 februari 1990, de gevels en bedakingen van de oorspronkelijke gebouwen als monument en het geheel gevormd door deze gebouwen en het park waarin ze gelegen zijn als landschap beschermd. Deze bescherming verhinderde evenwel niet de decennialange verwaarlozing die zou volgen.

De veeartsenijschool vormt een uitgebreid paviljoencomplex met in totaal een 19-tal gebouwen in Vlaamse neorenaissance stijl, met tussenin veel groen. Architect Seroen inspireerde zich voor het paviljoencomplex op de veeartsenijschool van Hannover (ARTER, 2012). Bij aanvang van deze studie waren verschillende paviljoenen reeds gerestaureerd. De studie beperkte zich dan ook tot het voormalige administratief hoofdgebouw, gelegen aan de Veeartsenstraat (afb. 1). De monumentale voorgevel en de zijgevels zijn hoofdzakelijk uitgewerkt in Euville natuursteen met delen in blauwe hardsteen. De zuidwestelijk georiënteerde achtergevel is evenwel grotendeels in baksteen uitgevoerd. De gevolgen van meer dan 20 jaar verval laten zich duidelijk herkennen (afb. 2): het voegwerk is op verschillende plaatsen geheel verdwenen, de natuurstenen elementen vertonen vaak een aanzienlijk materiaalverlies en barstvorming en de biolo gische aantasting tiert welig, gaande van lychens en mosgroei tot kleine bomen die bovenaan de gevel aan het metselwek ontspruiten.

TOEKOMSTPLANNEN

Bij ontstentenis van het hergebruik van een monument in zijn oorspronkelijke functie, is een gepaste herbestemming essentieel voor een duurzaam behoud. Hier werd gekozen om het hoofdgebouw in te richten tot een centrum voor jonge ondernemingen. Het architectuurproject, dat aan ARTER werd toevertrouwd (voor het interieur is het een andere architect: HASA Architecten bvba), streeft het samengaan van oud en nieuw na: nieuwe vloerniveaus worden toegevoegd om de bruikbare vloeroppervlakte te vergroten, tegelijkertijd echter met een maximaal behoud van bestaande interieurelementen (eikenhouten vloeren, marmeren mozaïeken, historisch schrijnwerk,…). Dit alles evenwel met de bedoeling het gebouw na transformatie tot een laag-energiekantoorgebouw om te vormen.

Afb. 1

Zicht op het administratief hoofdgebouw, volgens een postkaart daterend van het begin van de 20ste eeuw (verzameling Belfius Bank-Académie royale de Belgique © ARB-GOB).

Afb. 2

Zicht op de achtergevel na meer dan 20 jaar van verwaarlozing (foto auteur).67