Dans cette parution

Aller directement à la page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125
Imprimer
à

DE ENERGIETOEKOMST VAN DE BRUSSELSE GEBOUWEN: TUSSEN BEWAREN EN PRESTEREN

Vooraleer maatregelen worden getroffen, begint men altijd door het huidig energieverbruik van het gebouw na te gaan. Dit doen we sowsieso, onafhankelijk van het feit dat het om een beschermd of een gewoon gebouw gaat. Op basis van de facturen was er een factor van 3,4 tot 3,8 tussen de reële waarde en wat als een normaal verbruik beschouwd kan worden voor dit type gebouw. We stellen hier al meteen een grote discrepantie vast. Als dat puur op theoretische basis gebeurt, bijvoorbeeld met een factor van 3,5 tot 4 erboven, merk je dat dat niet echt realistisch is. We zijn dus in de literatuur gedoken om een realistischer cijfer te gebruiken, en zo zijn we uitgekomen op een factor van ongeveer 2,5 ten opzichte van het werkelijk verbruik dat in deze twee huizen is gemeten. Het verbruik op basis van de gasfacturen is laag; maar misschien wordt ook elektrische bijverwarming door de inwoners gebruikt – wat niet meetbaar is. Vandaar waarschijnlijk dat het verschil zo groot is (afb. 6).

Afb. 4

Ibissenstraat 5: uitsplitsing van de verliezen door transmissie per type wand (© Cenergie).

Afb. 5

Kruisbooglaan 34: uitsplitsing van de verliezen door transmissie per type wand (© Cenergie).

Afb. 6

Finaal energieverbruik van de twee huizen (© Cenergie).51