Dans cette parution

Aller directement à la page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125
Envoyer par email

ON LINE ERFGOED BRUSSEL – STUDIEDAG – 11/12/2014

ordegrootte van wat men kan verwachten op vlak van energie-efficientie en kostprijs. Dit zal door latere bijkomende audits verfijnd worden, zodat een steeds scherper beeld ontstaat van de eigenschappen van de huizen en van de nodige financiele middelen om het energiebeleid van deze sociale woningen te realiseren. De terugverdientijd (return of investment, ROI) speelt een belangrijke rol bij de beslissingen op korte en middellange termijn. Met ‘middellange termijn’ wordt een termijn bedoelt die te verzoenen is met de energiedoelstellingen van 2040-2050. Bij het berekenen van de terugverdientijd wordt enerzijds rekening gehouden met de geschatte kostprijs van de werken zoals ze in detail zijn beschreven in het beheersplan. Anderzijds speelt ook de verkregen energiebesparing een rol in de terugverdientijd en de energiekostprijs. De energiebesparing is het verschil tussen het huidige verbruik en het geschatte toekomstige verbruik. De laatste jaren werd het steeds duidelijker dat de huidige rekenmodules van energieverbruik ver kunnen afwijken van het werkelijke verbruik. Oude, niet geïsoleerde gebouwen, blijken hun energieprestatie uit andere, niet in rekening gebrachte, eigenschappen te halen. Ze verbruiken veel minder (tot 3 à 4 maal minder) dan wat men op basis van de berekening kan verwachten. Dat werd in het verleden ook al vastgesteld voor de huizen van de tuinwijken Le Logis en Floréal. Voor de uitvoering van de energieaudits van de twee voornoemde huizen, werd in dat verband voorzichtig gesteld dat de huizen 2,5 maal minder verbruiken dan de berekening weergeeft 5. Dit verschil tussen het werkelijke en berekende verbruik doet ook een verschil ontstaan tussen een terugverdientijd op basis van het werkelijke verbruik en deze op basis van het theoretisch berekende verbruik.

Met de tijdshorizon van 2040-2050 voor ogen mogen de volgende voorzichtige conclusies getrokken worden uit een eerste evaluatie van de energie-efficiëntie van de maatregelen voorzien in het beheersplan:

• Een reductie van 50% van het energieverbruik met een selectie van maatregelen:

Afb. 6

Verschillende maatrelegen worden gepresenteerd op de plannen van één huizentype.46 | De beschermde huizen van de tuinwijk Le Logis - Floréal