Dans cette parution

Aller directement à la page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

ON LINE ERFGOED BRUSSEL – STUDIEDAG – 11/12/2014

een gebrek is aan verscheidenheid en herkenbaarheid.

In het geval van Le Logis - Floréal zorgen verschillende spitsvondigheden voor:

• verscheidenheid zonder willekeur of chaos;

• eenheid zonder gelijkheid of verveling.

Samenhang ontstaat uit complexiteit, wat in essentie neerkomt op ‘verbanden leggen‘. Zo zijn er in deze tuinwijk niet alleen verbanden tussen opeenvolgende schaalniveaus (detail → elementen → huistype → huizengroep → wijkniveau) maar ook tussen niet opeenvolgende schaalniveaus (bijvoorbeeld: elementen → huizengroepen, of huistype → wijkniveau (afb. 3)). Aangezien de ontwerpers elementen niet louter gekoppeld hebben aan huizentypes, voorziet het beheersplan een onderscheid in de beschrijving van de compositielogica tussen huizentype-gebonden elementen en niet-huizentypegebonden elementen. Dit alles wordt toegelicht in één van de boekdelen van het beheersplan, namelijk ‘T04. Eenheid in verscheidenheid‘. Het feit dat sommige elementen niet eenvoudig (1/1) konden gelinkt worden aan een huizentype, is de bestaansreden in het beheersplan van de tabellen van de huizen (T01), de thematische kaarten (P03), en de globale inplantingsplannen (P11, P12, P13 en P21). Deze documenten lokaliseren niet-huizentypegebonden elementen. De hechte, complexe samenhang heeft tot gevolg dat men het gevoel krijgt dat dit alles het resultaat is van één groot uniek ontwerp, niettegenstaande het bouwen van 1.000 huizen op 15 jaar tijd. Standaardisatie in het productie- en ontwerpproces was absoluut nodig. Slechts een beperkt aantal basiselementen werd gebruikt om één groot samenhangend organisch geheel te doen ontstaan, zonder dat herhaling, saaiheid of onpersoonlijkheid ontstaat. Deze eigenschap noemden de modernisten: ‘unité dans la diversité, diversité dans l’unité’ of ‘eenheid in verscheidenheid, verscheidenheid in eenheid’.

HET BEHEERSPLAN

De Brusselse wetgeving met betrekking tot stedenbouw voorziet sinds kort dat grote gehelen toebehorend aan meerdere eigenaars kunnen worden beheerd door middel van beheersplannen

Afb. 3

De compositie van een groot geheel (© ARSIS).40 | De beschermde huizen van de tuinwijk Le Logis - Floréal