Dans cette parution

Aller directement à la page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

ON LINE ERFGOED BRUSSEL – STUDIEDAG – 11/12/2014

van historische gebouwen. Op de afbeelding 3 zien we sierlijke moulures, kleuren, lambriseringen. Het is evident dat hier niet zomaar een isolatieplaat kan tegenaan gekleefd worden. Dit soort van decor komt trouwens niet alleen voor bij wat men toperfgoed zou kunnen noemen. Menige Brusselse burgerwoning presenteert zich langs de binnenzijde in min of meerdere mate zoals deze hier. Dit vormt mee de rijkdom van het Brussels patrimonium. Modernistische gebouwen, met hun betonstructuren en strakke look hebben hier minder last van, maar daar wordt het technische probleem van de koudebrug vaak moeilijk oplosbaar.

HISTORISCH SCHRIJNWERK

Laten we vervolgens inzoomen op de gevel en op het historisch schrijnwerk, de ramen en deuren. Elke periode, typologie en architectuurstijl wordt gekenmerkt door ander schrijnwerk. Het Brussels bouwkundig erfgoed vertoont dan ook een grote verscheidenheid. De ramen en deuren dragen als geen ander bij tot het coherente beeld van de gevel en de architectuur en zijn in sommige gevallen kleine kunstwerken op zich (afb. 4 en 5). Ze getuigen van de techniek en het vakmanschap van weleer. Maar ze kunnen evengoed beschouwd worden als elementen in waardevol en kostbaar materiaal: eikenhout van 150 jaar geleden bijvoorbeeld,

Afb. 3

Eetkamer in de woning van architect V. Jamaer, 1876, Stalingradlaan 62 in Brussel. De rijke decors die niet alleen de Brusselse burgerhuizen maar ook bescheidener woningen versieren, maken binnenisolatie onmogelijk zonder de erfgoedelementen te verwijderen (© KIK-IRPA).

Afb. 4

De ramen en deuren maken integraal deel uit van de architectuur van de gevel. Brugmannlaan 30 in Elsene, arch. Lesec en Quoilin, 1937 (© GOB).

Afb. 5

Tuinwijk Diongre in Sint-Jans- Molenbeek, arch. J. Diongre, 1925. De vervanging van het historisch schrijnwerk heeft het karakter van de gevel ingrijpend gewijzigd (Ph. De Gobert © KCML).20 | Bouwkundig erfgoed en energieprestatie