Dans cette parution

Aller directement à la page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI EXISTANT BRUXELLOIS : ENTRE PERFORMANCE ET PRÉSERVATION

SITE INTERNET

• Tous les renseignements sur la PEB, les formations et séminaires sont disponibles sur le site : www.environnement.brussels

SERVICES D’AIDE

Professionnels :

• Facilitateur Bâtiment durable : facilitateur@environnement.irisnet.be

Particuliers :

• Agents PEB communaux

• Maison de l’énergie Huis : www.maisonenergiehuis.be

What are the EPB requirements when renovating?

Since 2 July 2008, the Energy Performance of Buildings (EPB) Works Regulation, which sets out different requirements in terms of energy efficiency, has applied to renovation projects subject to planning permission in the Brussels-Capital Region. In most cases these requirements relate to the insulation of walls and ventilation. For larger scale renovations (over 75% of the work produced on the surface wall), involving a level of work comparable to a new construction, the project also has to comply with the new requirements inspired by the experience with exemplary buildings and the passive standard.

Welke EPB-eisen bij renovatie?

Voor renovatieprojecten die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de meeste gevallen gaat het om eisen inzake isolatie van muren en ventilatie. Voor grootschalige renovaties (meer dan 75% van de uitgevoerde werkzaamheden aan de oppervlakten met warmteverliezen), waarbij de omvang van de werken vergelijkbaar is met nieuwbouw, zal het project eveneens moeten voldoen aan nieuwe eisen geïnspireerd op de ervaring met de voorbeeldgebouwen en de passieve standaard.17