Dans cette parution

Aller directement à la page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

ON LINE BRUXELLES PATRIMOINES – ACTES DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE – 11/12/2014

sur les thèmes que j’ai abordés, n’hésitez pas à nous contacter. Nous répondons par téléphone ou par e-mail et nous nous déplaçons également. À Bruxelles, nous avons une guidance technique et nous pouvons étendre nos activités à tout le secteur de la construction. Architectes, bureaux d’étude, fabricants, gestionnaires, etc. peuvent nous contacter.

En octobre 2016, nous organiserons une conférence internationale sur le thème de l’énergie et du patrimoine. Nous cherchons encore des partenaires. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter. C’est à nouveau un projet que nous voulons mener en collaboration avec le secteur.

Contribution of the Scientific and Technical Centre for Construction (CSTC) Renovation Laboratory to heritage maintenance: Heritage advisors specialising in energy.

Improving the energy efficiency of listed buildings is not yet commonplace in Belgium. There are multiple reasons for this state of affairs; primarily the fact that such buildings are exempt from the Belgian legislation on the energy efficiency of buildings and that it is often difficult to reconcile energy efficiency measures with the historical characteristics of the buildings concerned. Nevertheless, optimising the energy efficiency of built heritage, (whether listed or not), combined with renewable energy, opens up numerous opportunities (e.g. substantial reduction in greenhouse gas emissions and more attractive use and occupation of buildings thanks to lower bills and better comfort).

However, a carefully considered, consistent approach is required to achieve these objectives without damaging heritage, by minimising/eliminating the risks for the buildings. These concerns are behind a sevenyear project whose purpose is to give practical effect to the “architectural heritage advisors specialising in energy” measure included in the new climate plan of the Flemish government. An important component of the project is training which will be aimed at (experienced) restorative architects who want to improve their skills in the area of optimising the energy efficiency of built heritage.

De bijdrage van het WTCB-labo Renovatie aan erfgoedzorg – Gespecialiseerde Erfgoedenergieconsulenten

Beschermde gebouwen energieefficiënt maken is nog vrij ongebruikelijk in België. Daar zijn meerdere redenen voor, zoals het feit dat de Belgische energieprestatieregelgeving voor deze gebouwen een afwijkingsmogelijkheid voorziet en het feit dat mogelijke energiebesparingsmaatregelen dikwijls moeilijk te verzoenen zijn met de erfgoedwaarden van het gebouw. Toch biedt de energie-optimalisatie van zowel beschermde als nietbeschermde erfgoedgebouwen in combinatie met hernieuwbare energie veel mogelijkheden (beperking van de broeikasgassenuitstoot van een omvangrijk patrimonium, aantrekkelijker gebruik en bewoonbaarheid door lagere facturen en een verbeterd comfort, enz.). Om dit echter te bereiken zonder de erfgoedwaarden aan te tasten en alle risico’s voor het gebouw zelf te minimaliseren/ elimineren is een doordachte en coherente aanpak nodig. Deze bekommernissen liggen aan de basis van het lopende zevenjarenproject, dat de concrete toepassing beoogt van de maatregel ‘Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed’ van het nieuwe Vlaamse Klimaatplan. Één van de belangrijke delen van het project is het opleidingstraject ratiearchitecten die hun vaardigheden inzake de energie-efficiëntie van erfgoedgebouwen verder wensen uit te diepen.106 | La contribution du laboratoire Rénovation du Centre Scientifique et Technique de la Construction à l’entretien du patrimoine