In This Issue

Jump to Page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI EXISTANT BRUXELLOIS : ENTRE PERFORMANCE ET PRÉSERVATION

The Brunfaut Tower: a presentation of the conceptual design challenges of a renovation

The Brunfaut Tower is an emblematic tower block in the Brussels landscape. Constructed in 1966, it embodies both the modern dream of tall buildings and the ambition of housing for all. However, 40 years later, the structure is viewed so severely that its future seems pre-ordained: a slow death followed by demolition and then reconstruction to a height deemed more “acceptable”. It was in this context that the municipality of Molenbeek- Saint-Jean decided, in 2009, to commission the architectural firm Lacaton-Vassal in partnership with Frédéric Druot to answer a simple question: should the Brunfaut Tower be demolished? Their study, through notions of heritage, identity and comfort, questions the very foundations of the concept of sustainable development, going well beyond the idea of energy efficiency.

De Brunfauttoren. Presentatie van de studie over de definiëring van de uitdagingen van een renovatie

De Brunfauttoren is een emblematisch gebouw in het Brusselse landschap. De in 1966 opgetrokken toren belichaamt tegelijk de moderne droom van de hoogbouw en de ambitie van een woning voor iedereen. Veertig jaar later wordt de realisatie echter met zoveel gestrengheid beoordeeld dat haar toekomst al helemaal lijkt vast te staan: een langzaam verval gevolgd door een afbraak/wederopbouw met meer... aanvaardbare afmetingen. In die context besliste de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in 2009 om het architectenbureau Lacaton- Vassal, in samenwerking met Frédéric Druot, op te dragen om een antwoord te geven op deze eenvoudige vraag: moet de Brunfauttoren echt worden afgebroken? Aan de hand van begrippen als erfgoed, identiteit, comfort enz. stelt hun onderzoek de grondslagen in vraag van het concept duurzame ontwikkeling, dat veel verder reikt dan het begrip energieprestatie.95