In This Issue

Jump to Page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI EXISTANT BRUXELLOIS : ENTRE PERFORMANCE ET PRÉSERVATION DE ENERGIETOEKOMST VAN DE BRUSSELSE GEBOUWEN: TUSSEN BEWAREN EN PRESTEREN

WELKOMSTWOORD

Het doet me plezier u vandaag in naam van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, en in het bijzonder in naam van Brussel Stedelijke Ontwikkeling, te mogen verwelkomen op deze studiedag over de Brusselse bebouwing en haar toekomst op energetisch vlak.

Deze studiedag is voortgevloeid uit een vaststelling die we delen met tal van andere agglomeraties en steden: thermische isolatiewerken zijn een van de voornaamste uitdagingen geworden bij renovatie- en herstellingsprojecten van bestaande gebouwen.

Die werken zijn vaak ingrijpend, de dossiers complex en heterogeen, en ze worden soms uitgevoerd zonder het advies van professionals. Het risico is reëel dat deze wijzigingen worden uitgevoerd ten koste van de architecturale waarde van de gebouwen en van het stadsbeeld, zonder daarom de verhoopte resultaten te bereiken. Welnu, wij zijn belast met het beheer van een stad met een rijk erfgoed, en het is onze plicht om deze Brusselse eigenheid te vrijwaren, om dit erfgoed waarvan wij de erfgenamen zijn te beschermen terwijl we er tegelijk voor dienen te zorgen dat de stad niet verandert in een museum. Integendeel, we moeten ervoor zorgen dat de stad ertoe in staat is de uitdagingen en evoluties die eraan komen het hoofd te bieden – bevolkingsexplosie, energieafhankelijkheid, mobiliteit,... zonder daarbij haar eigenheid te verliezen. Dit is een opgave van formaat...

De toekomst van de bestaande Brusselse bebouwing op energievlak vormt dus een cruciale uitdaging voor het huidige beheer en de toekomstige ontwikkeling van de stad. Met deze studiedag zetten we een stap in de richting van een aantal gezamenlijke denkoefeningen over deze problematiek, enerzijds binnen Brussel Stedelijke Ontwikkeling en anderzijds tussen Brussel Stedelijke Ontwikkeling en Leefmilieu Brussel. Als overheidsdiensten worden we allemaal met die problemen en moeilijkheden geconfronteerd, en moeten we onze medeburgers antwoorden kunnen bieden en hen advies geven over deze complexe en dure materies. Die antwoorden moeten erop gericht zijn de verschillende uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling met elkaar te verzoenen: energieprestaties, het behoud van de erfgoedwaarde van gebouwen en van het stadsweefsel, economische en sociale beperkingen,... Laat ons geen oogkleppen opzetten. Het wordt een moeilijke opgave en de onderwerpen zijn complex. Daarom is het hoog tijd en van cruciaal belang om samen na te denken over deze problemen in plaats van elk apart. Het is ook belangrijk dat er bij de denkoefening experten betrokken worden, mensen uit de praktijk, uit de wereld van energie, milieu, architectuur, erfgoedbehoud, de bouwsector, stedenbouw, sociologie van het stadsleven,... Daarom verheugt het me om u hier zo talrijk aanwezig te zien vandaag.

Ik hoop dat er vandaag standpunten zullen vergeleken worden, dat er kennis, praktijken en ervaring zullen worden uitgewisseld, en dat deze dialoog een gemeenschappelijk denkproces op gang mag brengen, zodat we in de toekomst samen beleidsinitiatieven en operationele tools kunnen ontwikkelen.

Vooraleer ik het woord geef aan mevrouw Bety Waknine, van het kabinet van de minister-president, wil ik alle directies van Brussel Stedelijke Ontwikkeling bedanken, en meer bepaald de Directie Monumenten en Landschappen, die dit project heeft aangestuurd, alsook Leefmilieu Brussel en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, die deze studiedag hebben helpen voorbereiden. Ik dank ook de sprekers dat ze op onze uitnodiging zijn ingegaan. Ik wens u een fijne studiedag toe.

Arlette Verkruyssen

Directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling9