In This Issue

Jump to Page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

DE ENERGIETOEKOMST VAN DE BRUSSELSE GEBOUWEN: TUSSEN BEWAREN EN PRESTEREN

gipskorst beïnvloedt evenwel de poriënstructuur nabij het steenoppervlak, waardoor na verloop van tijd de risico’s op vorstschade belangrijker worden. Het geheel uitsluiten van schade door toedoen van vorst mag bijgevolg niet.

De mogelijke risico’s hangen echter samen met de hoeveelheid regen die in de muur terechtkomt. Vooral de bovenste delen van de muren, die meer op regen worden belast, zijn daar gevoelig aan. Op basis van het onderzoek is daarom gekozen om een diversificatie aan te brengen in de toepassing van de binnenisolatie: voor het gelijkvloers en de eerste verdieping werd de optie genomen om het oorspronkelijk voorstel te volgen en een isolatie aan te brengen met behulp van 12 cm dikke calciumsilicaatplaten, terwijl voor de bovenste verdiepingen gekozen werd om over te gaan naar een 8 cm dikke calciumsilicaatplaat om zo het verhoogde risico op vorstschade te ondervangen. Het doorslaan van vocht aan de horizontale voegen werd opgevangen door een aangepaste keuze van de binnenafwerking.

De visuele inspectie van de achtergevel toont aan dat, ondanks het beperkte risico op vorstschade volgens de resultaten van de modellering en de algemene beoordeling van de materialen als niet tot slechts weinig vorstgevoelig, vorstschade veelvuldig voorkomt (afb. 9). De vorstgevoeligheid van het baksteenmetselwerk als geheel is bijgevolg aanzienlijk belangrijker dan kan vermoed worden op basis van het Gc -criterium, dat enkel een beoordeling van de individuele materialen toelaat. Vooral het voegwerk kan als zeer vorstgevoelig omschreven worden. Een gepaste keuze voor de nieuwe voegmortel en een minimale binnenisolatie op basis van de isolerende bepleistering werden daarom geadviseerd teneinde de risico’s op vorstschade tot een aanvaardbaar niveau te herleiden.

Afb. 8

Overzicht van het schadebeeld aan de Euville natuursteen in de voorgevel van het adminstratief hoofdgebouw van de veeartsenijschool (foto auteur).

Afb. 9

Overzicht van het schadebeeld aan de bakstenen achtergevel van het adminstratief hoofdgebouw van de veeartsenijschool (foto auteur).75