In This Issue

Jump to Page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

DE ENERGIETOEKOMST VAN DE BRUSSELSE GEBOUWEN: TUSSEN BEWAREN EN PRESTEREN

voor erfgoed. Dankzij het bestaan van een beheersplan zijn de meeste werken vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning en verkrijgt men gemakkelijker subsidies. Het beheersplan voor Le Logis - Floréal was het eerste dat kaderde in het nieuwe wettelijke stedenbouwkundige kader in Brussel; het plan werd goedgekeurd door de Brusselse Regering op 23/05/2014, en gepubliceerd in het Staatsblad op 1/9/2014. De eerste stappen naar het beheersplan werden reeds in 1999 gezet, nog voor de wettelijke bescherming bestond. De compositieprincipes (‘eenheid in verscheidenheid, verscheidenheid in eenheid‘) moesten ontrafeld worden, de technische details moesten worden opgemeten, de diversiteit van het kleine patrimonium moest in kaart gebracht worden. Ook de vorm en de inhoud van een beheersplan als instrument moesten nog worden uitgevonden en verfijnd.

In 2000 werd een inventaris gemaakt van de 1.060 nu beschermde huizen. In een inventaris wordt de toestand van de huizen vastgesteld en vastgelegd, met het oog op de toepassing van de beschermingswet. Aan de hand van de inventaris kunnen de aard van de werken en de subsidiëring worden bepaald en kunnen inbreuken tegen de beschermingswet worden vastgesteld. In 2001 werden de huizen samen met het geheel van de omgevingsaanleg beschermd. In de periode 2006- 2008 werden de eerste-generatiedocumenten van 2000-2002 aangevuld met nieuwe thema’s en met gebouwde elementen van de omgevingsaanleg. In mei 2014 tenslotte was het officiële beheersplan een feit. Het beheersplan beschrijft met tekst en tekeningen welke werken toegelaten zijn:

• aan de buitenschil van de woningen: de gevels, de buitenschrijnwerkerij, de daken en de garages;

• in de omgeving: de tuinhuisjes, de borstweringen en handgrepen, de keermuren, de technische installaties (energie, water, telefoon, …).

Het beheersplan heeft tot doel:

• de ‘eenheid in verscheidenheid, verscheidenheid in eenheid’ te bewaren, en waar nodig te herstellen;

• tegemoet te komen aan de huidige behoeften (thermisch, akoestisch, hygiëne) zonder het patrimonium te schaden;

• de gebruikelijke lange vergunningsprocedure te vermijden voor de bovengenoemde werken.

Er blijven twee uitzonderingen die nog aan een toelating zijn onderworpen: het isoleren van de gevels en het behandelen van vocht in muren en gevels. Voor deze werken moet er voorafgaandelijk een audit worden gemaakt die aantoont dat de bedoelde werken ook effectief zijn, prioritair, en zonder nadelige bijeffecten voor het gebouw en de bewoners. De vorige interventie tijdens de studiedag (pp. 27-35) heeft al de aandacht getrokken op het feit dat, als men vochtigheidsproblemen verkeerd aanpakt, ze alleen maar erger worden.

De overheid houdt zich bezig met het coachen van het beheersplan. Dit betekent concreet:

• het informeren, documenteren en sensibiliseren met betrekking tot het patrimonium;

• het aanbieden van bestudeerde oplossingen;

• toekenning van de subsidies.

Het beheersplan functioneert in relatie tot twee andere begrippen, en onderscheidt zich daarvan:

• De referentiesituatie beschrijft de technische, historische en artistieke eigenheid en de samenhang van het patrimonium, inbegrepen de aanpassingen aan de hedendaagse noden.

• Het beheersplan voor erfgoed beschrijft alle manieren die zijn toegelaten om te komen tot de referentiesituatie.

• De projecten zijn de beschrijvingen van de concrete werken die door de eigenaars worden uitgevoerd aan hun eigendom.

Het beheersplan, zoals het is uitgewerkt voor de tuinwijken Le Logis en Floréal, en goedgekeurd door de Brusselse Regering, omvat 13 boekdelen: zeven tekstboeken (T00 tem T06), zes boeken met tekeningen (P01 tem P20), en vier grote overzichtplannen van de wijken. T00: Vademecum van het

Beheersplan

Afb. 4

De samenhang in het grote geheel van de tuinwijk ontstaat uit de complexiteit van de compositie, namelijk het schikken van de elementen en huizen op verschillende schaalniveaus (© ARSIS).41