In This Issue

Jump to Page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI EXISTANT BRUXELLOIS : ENTRE PERFORMANCE ET PRÉSERVATION DE ENERGIETOEKOMST VAN DE BRUSSELSE GEBOUWEN: TUSSEN BEWAREN EN PRESTEREN

van het premiestelsel, met een regime waarin renovatiepremies in de energiepremies worden opgenomen, aan de vereenvoudiging van de milieueffectenrapporten en -studies, … Allemaal onderwerpen die we opnieuw zullen moeten onderzoeken, zodat het Gewest de essentiële uitdagingen van vandaag kan aangaan: de bevolkingsgroei, de behoefte aan voldoende woningen, de klimaatvraagstukken en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen…

Om te eindigen wil ik de organisatoren bedanken, en in de eerste plaats de Directie Monumenten en Landschappen, die aan de basis van dit project ligt. Mijn dank gaat tevens uit naar alle sprekers voor de kwaliteit en de inhoudelijke rijkdom van hun bijdragen. Deze studiedag is een belangrijke stap op weg naar onze beoogde doelstelling, namelijk het verzoenen van de energieprestaties met het behoud, niet alleen van het bijzondere erfgoed maar ook van het gewone erfgoed dat door het oude stedelijke weefsel wordt gevormd.

Benoît Périlleux

Directeur Diensthoofd

Brussel Stedelijke Ontwikkeling123