In This Issue

Jump to Page

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125

L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI EXISTANT BRUXELLOIS : ENTRE PERFORMANCE ET PRÉSERVATION

LIEN INTERNET :

http://www.environnement.brussels/thematiques/energie/economiservotre-energie/plan-local-dactionpour-la-gestion-energetique

Presentation and results of PLAGE projects: the local action plan for energy management

Since 2006, Brussels Environment has launched a number of calls for projects within the framework of the local action plan for energy management (PLAGE). Their aim is to improve the energy efficiency of the Region’s buildings for the benefit of the environment and institutions’ finances through the proactive management of energy consumption. Significant results have been achieved, highlighting reductions of around 15% to 20% in energy consumption without any loss of comfort over a period of three to four years. After completing programmes in educational, hospital and various municipal buildings, a new PLAGE programme was launched, this time focused on social housing (given importance of housing in energy consumption). The methodology and results of these programmes will be presented through specific examples during this one-day seminar.

Presentatie en resultaten van de PLAGE projecten: Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie.

Sinds 2006 lanceerde Leefmilieu Brussel meerdere PLAGEprojectoproepen (Plan voor Actie voor het Gebruik van Energie). Het doel van deze oproepen is de energie-efficiëntie van het gebouwenpark van het Gewest op te krikken ten voordele van het leefmilieu en de financiën van de instellingen door de invoering van een proactief beheer van het energieverbruik. In enkele jaren tijd werden uitstekende resultaten behaald, met verminderingen van het energieverbruik van 15 tot 20% zonder comfortverlies over een periode van 3 à 4 jaar. Na de projecten in schoolgebouwen, ziekenhuizen en diverse gemeentelijke gebouwen werd een nieuw PLAGEprogramma voor sociale woningen gelanceerd, aangezien woningen een aanzienlijk deel van het energieverbruik voor hun rekening nemen. Ter gelegenheid van deze dag zullen de methodologie en de resultaten van deze programma’s worden voorgesteld aan de hand van specifieke voorbeelden.101