KERNCENTRALE DOEL - RAPPORT WEERSTANDSTESTEN - 31 oktober 2011 - (Page 1)

KERNCENTRALE DOEL RAPPORT WEERSTANDSTESTEN Bijkomende veiligheidsherziening van de installaties 31 oktober 2011 http://www.electrabel.com/whoarewe/whoarewe.aspx

Inhoudsopgave invoer voor de digitale versie van KERNCENTRALE DOEL - RAPPORT WEERSTANDSTESTEN - 31 oktober 2011

Overzicht
CONTEXT
- Veiligheid van de Belgische kerncentrales
- Ongeval van Fukushima Daiichi en impact ervan op veiligheidsevaluaties in Europa
- Ontwerpbases en veiligheid
BESCHRIJVING VAN DE SITE DOEL
- Algemene gegevens
- Hoofdkenmerken van de vestigingsplaatsa
- De uitbater
- Hoofdkenmerken van de installaties
- PSA-studies
- Lijst met afkortingen
AARDBEVING
- Het seismisch concept
- Evaluatie van de veiligheidsmarges
OVERSTROMING
- Overstroming
- Ontwerpbasis
- Evaluatie van de veiligheidsmarges
METEOROLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN
- Meteorologische omstandigheden
- Hevige regenval
- Hevige wind
- Tornado
- Bliksem
- Sneeuw
- Hagel
- Extreme temperaturen en andere meteocondities
VERLIES VAN ELEKTRISCHE STROOMVOORZIENING EN VERLIES VAN ULTIEME KOUDEBRON
- Voor de kerncentrales
- Voor de gebruikte splijtstof in het splijtstofcontainergebouw
SEVERE ACCIDENT MANAGEMENT
- Severe accident management
- Organisatie om een ongeval en zijn gevolgen te beheren
- Kernreactoren
- Opslag gebruikte splijtstof
DOEL – SAMENVATTING EN ACTIEPLAN
- Inleiding
- Benadering van Electrabel
- Resultaten en evaluaties
- Planning van de acties

KERNCENTRALE DOEL - RAPPORT WEERSTANDSTESTEN - 31 oktober 2011

http://www.nxtbook.fr/newpress/specifique/Electrabel/KERNCENTRALE_DOEL-rapport_weerstandstesten
http://www.nxtbook.fr/newpress/specifique/Electrabel/CENTRALE_NUCLEAIRE_DE_TIHANGE-Rapport_des_tests_de_resistance
http://www.nxtbookMEDIA.com